Est. Sunburn in 12 min
Current UV Index: 8.3  Very High 
UV Index 24hours ago: 8.1  Very High 
UV Index Daily Hi: 9.3 @ 12:57pm  Very High 
UV Index Yesterday Hi: 8.9 @ 12:46pm  Very High 
UV Index Monthly Hi: 9.3 @ 7/5/20  Very High 
UV Index Yearly Hi: 9.9 @ 5/29/20  Very High 
Updated: 7/10/20 at 2:10pm